Kaj vse potrebujem za izgradnjo centralnega prezračevalnega sistema ?

  • Centralna prezračevalna enota,
  • dušilnik hrupa,
  • razdelilne komore
  • izolirane povezovalne cevi (ISO PIPE),
  • fleksibilne cevi,
  • zunanji zajem in odvod zraka,
  • prezračevalne komore (stropne ali stenske odvisno od izvedbe),
  • stropni ventil oz. stenska rešetka,
  • tesnila za povezovanje cevi na komore,
  • povezovalne spojke.